Panici “distilla” l’Ulisse Ognuno di noi è Leopold